IP Italiana PetroliIP VERETUM OIL 46

код: 4631

 

ОПИСАНИЕ:

IP VERETUM OILS представляват смазочни продукти за въздушни компресори, разработени от специално подбрани, висококачествени, минерални базови масла, рафинирани чрез разтворители, с висок вискозен индекс и тесен диапазон на дестилация.
Внимателно подбрания балансиран пакет присадки, позволява на серията смазочни продукти IP VERETUM OILS да достигнат, в обалстта на продуктите на минерална основа, високи стандарти както по отношение на безпроблемната експлоатация така и що се отнася до удължения междусменен пробег и интервали на обслужване, дори и при тежки експлоатационни условия.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ :

Вискозните класове IP VERETUM OILS 32 и 46 са специално преназначени за употреба в ротационни компресори (винтови и пластинчати).
Серията IP VERETUM oils се препоръчва за употреба във всички съвременни ротационни въздушни компресори дори в случаите, когато крайната температура на сгъстения въздух е много висока (200°C и нагоре); смазочните продукти са подходящи и за смазване на задвижващите механизми в бутални компресори с отделно смазване на цилиндрите.
При избора на вискозитет е препоръчително да се спазват изискванията на производителя.


СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ :

Продуктите от серията IP VERETUM OILS отговарят на стандарта DIN 51506 VD-L и задоволяват изискванията на всички големи производители на въздушни компресори.

 

варел 207 литра
кофа 20 литра
 

Къде сме ние?

9000 Варна , България
ул. “Мургаш” №4

тел.: (052) 500 790, (052) 502 665