IP Italiana PetroliIP HYDRUS OIL H.I. 32 (ex.IP HS 32)

код:4020

 

ОПИСАНИЕ :

Серията IP HYDRUS OIL H.I. 32 представляват хидравлични смазочни продукти със силно изразени противоизносни свойства, подходящи за употреба в широка гама от хидравлични системи, притежаващи много висок Вискозен Индекс и ниска точка на замръзване за да могат да се използват в хидравлични системи, работещи при големи температурни амплитуди и при стартиране в условия на ниска външна темепратура. Кинематичният вискозитет на маслата от серията IP HS почти не се влияе от промени в температурата, заради което тези продукти са със специфично приложение във всички случаи, когато съотношението вискозитет / температура е от решаващо значение.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ :

Смазочните продукти IP HYDRUS OIL H.I. 32 са формулирани за да отговарят на изискванията на широка гама от индустриални приложения, в това число най-тежко натоварените и с повишени налягания ( > 70 bar/1000 psi) хидравлични системи, оборудвани на индустриални, строителни и селскостопански машини :

 

  • Хидравлични системи във високо прецизни механизми и приложения (като металообработващи машини), където повишаването и намаляването на консумирана енергия в следствие колебания на вискозитета на маслото поради температурни амплитуди, трябва максимално да се ограничават.
  • Хидравлични ситеми на асансьори, товарни повдигачи и мотокари, промишлени транспортьори работещи на закрито и/или на открито.
  • Хидравлично управление на вертикални прегради на водноелектрически централи, хидравлично управление на борда на плавателни съдове.
  • Хидравлични системи и хидродинамични трансмисии на : строителна, земекопна, криерна, селскостопански техника и др.
  • Във всички хидравлични системи, за които са типични стартиране при ниска външна температура и експлоатация при високи работни температури.

 

Изборът на вискозитет (ISO VG) за дадено приложение трябва да се прави винаги след консултация със специалист като се спазва предписаното от Производителя на оборудването.

Смазочните продукти от серията IP HYDRUS OIL H.I. 32 са напълно съвместими с останалите хидравлична масла с висок Вискозен Индекс, класифицирани като HVI.

Смазочните продукти от серията IP HYDRUS OIL H.I. 32 не са съвместими и не трябва да се смесват с двигателни и трансмисионни масла, с масла и емулсии за рязане на метали, при които дори замърсяване с минимално количество може да предизвика образуване на утайки и пяна, запушване на филтрите и др.

Препоръчителна употреба на вискозния клас в зависимост от външната температура:
от - 25⁰C до + 50⁰C

Винаги трябва да се взима предвид вискозния клас, препоръчан от производителя на оборудването.

 

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ :

IP HYDRUS OIL H.I. 32 изпълнява изискванията и може да се използва там, където се препоръчват следните спецификации и класификации:

 

  • PARKER HANNIFIN FRANCE HF-0 (Hybrid T6H20C Pump Test)
  • CINCINNATI MILACRON P-68 
  • DIN 51524 Част 3-ра HVLP
  • EATON VICKERS M-2950-S
  • EATON VICKERS I-286-S

 

варел 207 литра
кофа 20 литра
 

Къде сме ние?

9000 Варна , България
ул. “Мургаш” №4

тел.: (052) 500 790, (052) 502 665