IP Italiana Petroli

Към новият сайт за масла и греси italianapetroli.bg

 

ИСТОРИЯТА НА IP  ITALIANA PETROLI

Историята на IP Italiana Petroli започва през 1912г, когато в гр.Генуа, Италия, се учредява NAFTA – най-голямото сдружение за петролни продукти и деривати в Италия, чиито акционер е английско-холандската групировка Royal Dutch (по-късно преименувана на Royal Dutch Shell).

През 1949г NAFTA приема името Shell Italiana, превръщайки се в част от  световната верига Shell. През 1973г., в следствие на петролната криза и увеличението на цената на суровия петрол, както и намаляването на вноса от страна на държавите-членки на OPEC, Shell решава да напусне италианския пазар. Държавата, чрез дружеството си ENI (Ente Nazionale Idrocarburanti - Национална Петролна Компания), закупува контролния пакет акции на Shell Italiana, но решава да не слива новозакупеното дружество с Agip, а да го оформи като самостоятелна дивизия – IP Industrial Italiana Petroli . Дружеството IP Industria Italiana Petroli променя наименованието си на IP Italiana Petroli през 1987г. През 90-те години IP Italiana Petroli се превръща в лидер на италианския пазар в продажбата и дистрибуцията както на смазочни продукти (със 100 000 тона продажби само на територията на Италия), така и на горива.

ИСТОРИЯТА НА API – ANONIMA PETROLI ITALIANA 

API - anonima petroli italiana е учредена през 1933г от Фердинандо Перети. През 1939г в гр.Фалконара Маритима (Анкона) е завършено изграждането на пристанищен склад, разположен на стратегическо място в центъра на адриатическото крайбрежие. През 1948г капацитета на склада във Фалконара достига 100 000 м3, а товарния кей е удължен с повече от километър навътре в морето.

През 1949г дружеството получава концесия за преработката на 200 000 тона годишно суров петрол и започват работите по изграждането на първото съоръжение за дистилация (topping), както и за други дейности, свързани с функционирането на крайбрежния склад. В края на 1950г отваря врати Рафинерията на Фалконара Маритима.

През 1974г рафинерията продължава да се разширява чрез изграждането на 2 бр резервоари с капацитет 160 000 м3 всеки. Тези резервоари са най-големите в Европа, с диаметър, в който би могъл да се побере цял футболен стадион.

През 1980г се учредява дружеството api – raffineria di Ancona, контролирано от API, на което е прехвърлена индустриалната дейност на дружеството.

През 2005г Групата API - anonima petroli italiana купува дружеството IP Italiana Petroli от Eni – Refining and Marketing, която е собственик на другата голяма италианска рафинерия, разположена в гр.Ливорно, където и в момента се произвеждат смазочните продукти с търговско наименование IP.

РАФИНЕРИИТЕ

Групата API е собственик на рафинерията във Фалконара Маритима (Анкона) – една от най-модерните и най-добре оборудвани италиански рафинерии, сертифицирана по ISO 14001 за околната среда; OHSAS 18001 за безопасност на труда и ISO 9002 за качество.

Пусната е в експлоатация през 1950г и разположена на повърхност от повече от 700 000 м2; производственият и’ капацитет е 3 900 000 тона суров петрол на година (около 85 000 барела/ден); рафинерията разполага със складова база от повече от 1 500 000 м3. Рафинерията разполага със система за товарене на земя; както и система за товарене/разтоварване по море, състояща се от комплекс от морски терминали, с капацитет да поемат танкери от 1000 до 400 000 тона.

Производството на масла с търговска марка IP Italiana Petroli е концентрирано основно в две рафинерии, собственост на групата  Eni  (бившата Ente Nazionale Idrocarburanti – Национална Петролна Компания на Италия, създадено през 1953г.) : рафинерията в гр. Ливорно и рафинерията в гр. Венеция.

Рафинерията в гр. Ливорно  (Eni Raffienria di Livorno) e разположена на територия от около 1 500 000 м2 и има капацитет за обрабортка на суров петрол от около 5 200 000 тона/годишно. Рафинерията произвежда горива, мазут за бункировчици, базови масла и смазочни продукти и е сертифицирана по стандартите ISO 9002 за качество; ISO 14001 и EMAS за околната среда.

Рафинерията в гр.Венеция /Порто Маргера/ (Eni S.p.A Divisione Rafining & Marketing) е пусната в експлоатация през 1926г и в момента е разположена върху 1 100 000 м2 площ. Производственият и’ капацитет възлиза на около 4 000 000 тона/година.

Суровият петрол пристига на кея Сан Леонардо, на който могат да акостират кораби с капацитет до 85 000 тона; трансферът до складовата база на рафинерията (Isola dei Petroli - Островът на Петрола) се извършва чрез подводен тръбопровод с дължина 11км и диаметър 42’’ (около 107 cm) от който в последствие се захранват съоръженията за първична дестилация.

СМАЗОЧНИ ПРОДУКТИ С МАРКАТА IP Italiana Petroli 

Под търговската марка IP Italiana Petroli се произвеждат пълна гама смазочни продукти за леки, лекотоварни, тежкотоварни автомобил и автобуси както и пълният асортимент смазочни продукти предназначени за употреба в селскостопанска, строителна (земекопна), минна и кариерна техника. IP Italiana Petroli разполага със смазочни продукти необходими за всички основни индустриални приложения.

Всички продукти са разработени, за да гарантират високо качество и сигурност, в съответствие с инструкциите на доклада от Киото и със спецификациите ACEA Association des Constructeurs Europeens d’Automobiles) – Асоциация на европейските производители на автомобили), съгласно които, всеки смазочен продукт цели да намали до минимум вътрешното съпротивление при триене; да подобри мощността, както и да поддържа нисък разход на гориво.

 Продуктовата гама, предназначена за тежко натоварени дизелови двигатели е разработена, за да задоволи изискванията на най-големите европейски и американски производители на тежкотоварни камиони, автобуси, селскостопанска, строителна (земекопна), минна и кариерна техника. Производствената линия на индустриални смазочни продукти позволява постигане на отлични резултати при употреба във всички  видове индустриални съоръжения, техника и машини , като покрива напълно и превъзхожда стандартите определени от най-големите производители на индустриално оборудване.

Смазочните продукти с марка IP са разработени на минерална или синтетична база с пакет присадки от последно поколение, които гарантират максимална защита срещу износване както в модерните дизелови и бензинови двигатели, така и в по-старите мотори, опериращи в най-тежките експлоатационни режими и климатични условия.

Всички моторни масла са разработени, за да гарантират максимална ефективност на двигателя при всякакви експлоатационни условия, понижен разход на гориво и удължени междусменни интервали на масло, като по този начин се осигурява намаляване на текущите разходи за поддръжка. 

 
 

Къде сме ние?

9000 Варна , България
ул. “Мургаш” №4

тел.: (052) 500 790                  (052) 502 665