IP Athesia PGX 00

код:7081

 

ОПИСАНИЕ :

Греси формулирани на базата на литиев хидроксистеаратен сапун (като сгъстител), дълбоко рафинирана висококачествена минерална парафинова база обогатена с антикорозионни, противоизносни, предпазващи от ръжда присадки и E.P. (Extreme Pressure) съединения без съдържание на олово.
Благодарение на състава си, серията многофункционални греси IP Athesia PGX, демонстрират отлична устойчивост на механичните вибрации, типични за работни възли подложени на високи и ударни натоварвания и притежават ниска склонност към отделяне на масло от сапуна дори и при тежки експлоатационни условия (запазват хомогенната си структура).
Гресите от серията IP Athesia PGX са особенно подходящи за употреба в автомобилни и индустриални приложения, където компонентите са подложени на високи натоварвания и оперират при тежки експлоатационни условия и изрично се изисква употреба на греси с E.P. (Extreme Pressure) свойства вместо обикновенни греси, които от своя страна не са в състояние да контролират износването на триещите се повърхности в приемливи граници.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ :

Гресите от серията IP Athesia PGX са на разположение в следните класове : NLGI 00, 0, 1, 2, 3 .
Те са разработени за употреба в транспортна, индустриална и промишлена техника, в минна и кариeрна техника, в селскостопански и строителни машини и са подходящи за използване там, където се изискват греси с E.P. присадки, а именно :

 

  • В картерни зъбни предавки (цилиндрични, конични, спираловидни) където производителят е предвидил смазване с грес  или в случаите когато употребата на течен смазочен продукт (масло) води до голяма консумация на масло по време на работа (течове от уплътненията).
  • Във всички видове системи за централно смазване оборудвани на транспортна, строителна или индустриална техника изискващи полутечна грес, която благодарение на ниския си вискозитет, функционира безпроблемно при ниски температури дори и при най-дългите тръбопроводи с малки диаметри на гресиращата система.

 

Като цяло, гресите с консистенция NLGI 00 са предназначени за тези приложения, където се изисква лесно изпомпване на смазочния продукт.

Препоръчителна работна температура:
Min. -20⁰C 
Max. +130⁰C 


Тип гресиране (система на приложение):
Централно гресиране 

Не се препоръчва, особенно що се отнася до системи за централно гресиране, смесването на греси с различна типология, които могат да демонстрират несъвместимост съответстваща на различията в реологичните им свойства.


НАЧИН НА СЪХРАНЕНИЕ :

Съхранявайте продукта в оригиналната му опаковка, в склад при температури от +5⁰C до +40⁰C. Съхраняван правилно продуктът запазва свойствата си непроменени минимум за период от една година.

 

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ:

IP Athesia PGX 00 изпълнява изискванията и може да се използва там, където се препоръчват следните спецификации и класификации:


  • ISO L-CKG
  • ISO L-XBDDB 00
  • NLGI - 00

 

кофа 18 килограма
 

Къде сме ние?

9000 Варна , България
ул. “Мургаш” №4

тел.: (052) 500 790                  (052) 502 665