Качество

 

ПРАВИМ ВСИЧКО СЪС СЪРЦЕИ механиците знаят това!
Филтърът SOFIMA тупти в сърцето на двигателя!

Ние произвеждаме пълна продуктова номенклатура филтриращи системи, проектирани да отговарят на най-високите стандарти за Удоволетвореност на клиента. Маслени, горивни и въздушни филтри, филтри за LPG и метан, те всички доставят чиста енергия на двигателната система за впръскване. Филтрите за купе и вътрешно пространство са произведени от иновативни филтърни медии в съответствие с най-високите изисквания за да се гарантира здравословния и комфортен престой на водача и пасажерите вътре в превозното средство. Надеждното и ефективно обслужване е живителната сила, която тече през нашите следпродажбени канали за дистрибуция.

 

С ГАРАНЦИЯТА НА ОРИГИНАЛНО ВГРАЖДАНЕ


sofima_guarantee
SOFIMA предлага прецизно и ефективно обслужване и пълна продуктова номенклатура филтриращи системи разработени за съвременните леки и лекотоварни автомобили, индустриална и земеделска техника, създадени в съответствие с най-високите качествени стандарти, каквите винаги са били гарантирани от UFI Group, към която търговската марка принадлежи.
 
Всички филтриращи продукт предлагани на пазара за Следпродажбено обслужване (Aftermarket) са в съответствие с директивата BER 2010 и имат качествено ниво съответстващо на филтриращите продукти монтирани при Първоначално вграждане, като по-този начин позволяваме на сервизите да извършват ремонти без това да нарушава фабричната гаранция на превозното средство.

 

ОБСЛУЖВАНЕВ SOFIMA ние отделяме специално вниамние към изискванията на нашите търговски партньори, като преследваме основоположния принцип за качество дори в дистрибуционните и логистични процеси. 9 500 кв.метра с 15 метра височина складово пространство с капацитет за 11 000 палета и екип отдадени професионалисти : това е статистиката за централният ни склад в покрайнините на Милано, управляван от външна логиситчна компания, която се грижи за пълната функционланост по пакетиране, товарене, изпращане доставка на пратките в цял свят, гарантираща внимателно, гъвкаво и ефективно обслужване.

 

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ


Ние обръщаме специално внимание на околната среда и етичното отношение във всички страни където работим. SOFIMA е посветена на целта да предлага филтриращи елементи с ниско въздействие върху околната среда чрез продуктовото си портфолио от еко-филтри произведени от материали, които могат да се рециклират. В добавка, филтриращите елементи SOFIMA гарантират максимална мощност и ефективност на двигателя, намалявайки по този начин емисиите на двигателитв, в които са монтирани. Освен горепосоченото SOFIMA развива продуктова номенклатура от филтриращи елементи за екологични горива като LPG и Метан (CNG), сертифицирани в съответствие с Европейските директиви. От етична гледна точка, SOFIMA e задължена да се съобразява с наредбите и общественото мнение в страните, където има собствени заводи или развойни и дистрибуционни центрове.

 

 

Къде сме ние?

9000 Варна , България
ул. “Мургаш” №4

тел.: (052) 500 790                  (052) 502 665